Wieści z Night City | Odcinek #1 | Wstęp do Cyberpunk 2077, Customizacja postaci

Wieści z Night City | Odcinek #1 | Wstęp do Cyberpunk 2077, Customizacja postaci